Garanțiile contractuale prin polițe de asigurare: modalități de optimizare a cashflow-ului

0

Garanțiile contractuale prin polițe de asigurare reprezintă o metodă eficientă pentru companii de a-și optimiza fluxul de numerar. Acestea oferă o protecție financiară împotriva riscurilor asociate cu nerespectarea obligațiilor contractuale. Află în continuare cum să gestionezi mai bine cashflow-ul, pentru eficiență în business, pe termen lung!

Bazele garanțiilor contractuale prin polițe de asigurare

Garanțiile contractuale prin polițe de asigurare reprezintă un mecanism de protecție pentru toate părțile implicate într-un contract. Acestea funcționează ca o promisiune făcută de o parte că își va îndeplini obligațiile stabilite în contract, iar în caz contrar, asigurătorul este cel care va acoperi costurile. Protecția oferită poate varia în funcție de tipul de garanție contractuală, dar scopul principal este acela de a reduce riscul financiar și de a asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Tipurile de garanții care optimizează cashflow-ul

Optimizarea cashflow-ului prin garanții contractuale reprezintă o strategie financiară inteligentă, care te ajută să gestionezi mai eficient resursele financiare ale firmei. Iată câteva tipuri de garanții prin care se poate realiza acest lucru:

GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Asiguratorul garantează Beneficiarului plata sumei asigurate în cazul în care acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

  • își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
  • oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile de la semnarea contractului;
  • oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei;
  • oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul nu deschide un cont la dispoziţia entităţii contractante, la o instituţie de credit bancară agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin ca garanţia de bună execuţie să se constituie prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

Asiguratul în principal şi Asigurătorul, în subsidiar, garantează acordarea unei despăgubiri Beneficiarului, în limita sumei asigurate în situaţia în care Asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor (cantitativ și calitativ) stipulate în contractul de lucrări/ prestări servicii.

GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE PE PERIOADA DE MENTENANȚĂ/ NOTIFICARE DEFECTE

Asiguratul în principal şi Asigurătorul, în subsidiar, garantează acordarea unei despăgubiri Beneficiarului, în situaţia în care Asiguratul se face vinovat de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor stipulate în Contract, referitoare la întreţinerea şi remedierea eventualelor deficienţe post recepţie, în perioada de garanţie a lucrării, pentru care este răspunzător în conformitate cu prevederile contractului de execuţie.

GARANȚIA DE RETUR AVANS

Asiguratul în principal şi Asigurătorul, în subsidiar, garantează acordarea unei despăgubiri Beneficiarului, în situaţia în care Asiguratul se face vinovat de utilizarea necorespunzătoare și returnarii avansului plătit sau în situațiile în care Asiguratul nu își execută obligațiile de justificare/utilizare a avansului acordat.

Asigurările de garanții au apărut  ca o alternativă la scrisorile de garanție bancare.

Impactul garanțiilor contractuale asupra cashflow-ului

Garanțiile contractuale au impact semnificativ asupra cashflow-ului, influențează capacitatea firmei tale de a gestiona resursele financiare și de a asigura stabilitatea operațională pe termen mediu și lung. Impactul acestora poate fi analizat din mai multe perspective:

  • reducerea rezervelor de cash necesare: prin transferul riscurilor către o companie de asigurări, poți reduce sumele pe care trebuie să le reții ca rezervă pentru posibilele obligații contractuale. Acest lucru permite alocarea acestor fonduri în alte zone, care pot să genereze venituri sau să sprijine creșterea afacerii;
  • eliberează/ „relaxează” linii de credit de capital de lucru;
  • eliberează colateral imobiliar pentru redirecționare către alte scopuri cu ROL mai mare;
  • generează economii de costuri, în special pe contractele cu durată mai mare de 1 an.

Colaborează cu specialiști în asigurări de garanții contractuale, precum Otto Broker, cu experiență de peste 20 de ani în asigurări corporate și retail. Astfel, vei beneficia de analiza informațiilor financiare, consultanță, personalizare a polițelor în funcție de specificul afacerii tale. Dezvoltă-ți business-ul în siguranță, cu ajutorul celor mai bune polițe de garanții pentru activități comerciale, de producție, servicii și alte domenii economice.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.