Prevederile legale privind activitatea unui detectiv particular

0

Meseria de detectiv particular a fost reglementată în România în anul 2003, prin Legea nr. 329, deși aceasta era deja practicată de un număr considerabil de persoane încă de după Revoluția de la 1989. Prin intermediul acestei legi, însă, a fost stabilit cadrul legislativ în funcție de care un detectiv privat își poate desfăşura activitatea.

Conform legii, un detectiv privat poate investiga conduita și moralitatea unei persoane, date referitoare la seriozitatea unei persoane juridice, solicitate în general de viitori sau posibili parteneri de afaceri, poate localiza persoane dispărute sau poate identifica sursele de scurgere a informațiilor confidenţiale din cadrul unor companii. Portofoliul celor mai eficiente agenții de detectivi particulari este unul foarte vast, cuprinzând servicii din toate aceste categorii și nu numai.

 

Limitele legale ale activităţilor unui detectiv privat

Deși detectivul particular poate desfăşura activități de supraveghere și investigare legate de persoane, fizice sau juridice, acesta trebuie să respecte prevederile legale generale și pe cele referitoare atât la drepturile omului, care nu trebuie încălcate, cât și la drepturi și libertăți fundamentale. De asemenea, un detectiv particular Bucuresti sau din alt oraș nu are voie să investigheze în spaţii private și fără un contract de prestări servicii, încheiat cu clientul pe o perioadă determinată și într-un anumit perimetru.

 

În plus, detectivul are obligaţia de a refuza solicitările unor clienți care încalcă normele legale sau bunele moravuri. Conform art.13 din Legea nr.329/ 2003, care reglementează meseria de detectiv particular, acesta are următoarele interdicţii:

„În desfăşurarea activităţii, detectivului particular îi este interzisă efectuarea de investigaţii referitoare la:

  • activitatea personalului reprezentanțelor diplomatice și consulare sau organizaţiilor internaționale cu statut similar;
  • activitatea persoanelor, desfașurate permanent sau temporar, cu orice titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
  • datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale și la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, la sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane;
  • cauzele penale aflate în lucru la organele juridice;
  • activitățile specifice desfășurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinei publice și siguranţei naționale.”

(Legea nr.329/2003, art. 13)

De asemenea, este interzisă interceptarea convorbirilor telefonice ale persoanelor care sunt investigate de detectivii particulari, precum și accesarea corespondenței fizice sau electronice a persoanei respective.

 

Obligaţiile detectivului privat

Totodată, un detectiv particular are și o serie de obligații privind activitățile de investigație pe care le desfășoară, printre acestea aflându-se și următoarele:

  • desfăşurarea investigaţiilor pe baza unui contract scris, semnat de ambele părți implicate (detectiv/ agenție de detectivi și client);
  • anunţarea autorităţilor în cazul în care a intrat în posesia unor informații care fac referire la siguranța națională;
  • oferirea tuturor datelor și informațiilor solicitate de procurori sau de o instanță de judecată;
  • întocmirea unui registru numerotat, care să țină evidenţa cazurilor rezolvate și care să fie înregistrat la Inspectoratul Județean de Poliție sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti;
  • desfăşurarea activităţii de detectiv privat numai de către persoanele care au această calitate, investită de organele legii.

 

Așadar, în desfășurarea activității, un detectiv particular trebuie să țină cont de limitele impuse de lege și să respecte obligațiile pe care le are față de clienții săi, dar și față de autorități.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.